Hàm Mina và hàm Maxa

Hàm Mina và hàm Maxa

Hàm Mina và hàm Maxa cơ bản. Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Mina và hàm Maxa áp dụng trong công việc.

Hàm MINA

Hàm MINA trong Excel dùng để tìm ra giá trị nhỏ nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước, kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Cú pháp và cách dùng hàm MINA cũng khá đơn giản.

Cú pháp: MINA(Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó:

– Value1 là đối số bắt buộc.

– Value2, Value3,… là các tùy chọn.

Các đối số Value1, Value2,… có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three,…) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tìm giá trị nhỏ nhất trong cột Điểm.

dùng hàm mina trong excel 2007

Cách dùng hàm Mina trong Excel

Để tìm được giá trị nhỏ nhất thì ta sử dụng MINA với công thức:

Ô D11 là: MINA(D5,D6,D7,D8,D9) hoặc MINA(D5:D9)

Ta được kết quả:

cách dùng hàm mina

Kết quả khi dùng hàm mina

Hàm MAXA

Cú pháp hàm Maxa trong Excel : MAXA(Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó:

Value1 là đối số bắt buộc.

Value2, Value3,… là các tùy chọn.

Các đối số Value1, Value2,… có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three…) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

Đọc Thêm  Tắt hoặc mở Window Defender trên Window 10

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm như trên, hãy tìm giá trị lớn nhất trong cột Điểm.

dùng hàm maxa trong excel 2007

Cách dùng hàm Maxa trong Excel

Sử dụng công thức ở ô D11 là: MAXA(D5:D9) hoặc MAXA(D5,D6,D7,D8,D9)

Ta được kết quả:

cách dùng hàm maxa trong excel 2007

Kết quả khi sử dụng hàm Maxa

Thật dễ dàng để sử dụng hàm MINA và MAXA để tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy số, tìm điểm số thấp nhất hoặc cao nhất của các học sinh trong lớp, … và nhiều ứng dụng khác trong thực tế.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách sử dụng các hàm excel khác tại Mã Giảm Giá.vn

-Sưu tầm-

 


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MÃ GIẢM GIÁ HÔM NAY
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart