Hàm Index trong dò tìm bảng tính

Có hai dạng hàm INDEX trong Excel là dạng mảng và dạng tham chiếu. Vậy cú pháp và cách dùng của hàm này có khó không? Theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm nhé!

Hàm INDEX dạng mảng trả về giá trị của một phần trong bảng hoặc trong mảng được chọn bởi các chỉ mục số hàng và cột. Ta dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và cột cụ thể.

Hàm INDEX dạng mảng

Cú Pháp:       (Array,Row_num,[Column_num])

Trong Đó:

– Array: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, bắt buộc.
– Row_num: Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.
– Column_num: Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_num.

Ví dụ 1: Cho danh sách một nhóm học sinh, tìm lớp học sinh biết học sinh đó ở hàng 2 cột 2 (cột 1 bắt đầu ở cột Họ và Tên).

cách sử dụng hàm index trong excel

Sử dụng hàm index trong excel 2007

Công thức ô C9:=INDEX(B4:C7,2,2)

cách dùng hàm index trong exel 2007

Cách dùng hàm index

Hàm INDEX dạng tham chiếu

Cú Pháp:   INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong Đó:

– Reference: Vùng tham chiếu bắt buộc, tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô khác nhau.

+ Nếu nhập phạm vi tham chiếu không liền kề thì phải đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.

+ Nếu mỗi tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc một cột, thì row_num hoặc column_num tương ứng là tùy chọn.

– Row_num: Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
– Column_num: Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
– Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

Tiếp ví dụ 1:

Công thức ô C9 =INDEX(B4:C7,2,1,1)

cách dùng hàm index tham chiếu trong excel

Hàm index tham chiếu trong excel

Với hàm này bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, bởi vậy hàm này thường được sử dụng kèm theo các hàm trong Excel khác để sử dụng có hiệu quả hơn. Trên thực tế hàm Round trong Excel cũng là một hàm hay được sử dụng. Sử dụng hàm Round giúp bạn làm tròn các giá trị trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết về các hàm Excel thông dụng tại Mã Giảm Giá

-Sưu tầm-

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MÃ GIẢM GIÁ HÔM NAY
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart