Hàm Trunc và hàm Int

Hàm Trunc và hàm Int

Hàm Trunc được dùng để cắt bỏ các chữ số ở phần thập phân và kết quả trả về là phần nguyên của một số. Hàm Int được dùng để làm tròn xuống 1 số thập phân gần nhất.

hàm trunc trong excel 2010

Cách dùng hàm Trunc trong Excel

Cú pháp Hàm Trunc trong Excel :

=TRUNC(Number,num_digits)

Trong đó:

Number là con số cần cắt bỏ phần thập phân

Num_digits: Dùng để chỉ định số lượng chữ số thập phân cần giữ lại. Nếu bạn bỏ qua tham số này thì Excel áp dụng giá trị mặc định của tham số này là 0.

Ví dụ: ta có số: 2.9456

A1=Trunc(2.9456,0) Hoặc =Trunc(2.9456) kết quả: 2 – Không giữ lại số thập phân
A2=Trunc(2.9456,1) kết qủa: 2.9 – Chỉ giữ lại 1 số thập phân
A3=Trunc(2.9456,2) kết qủa: 2.93 – Chỉ giữ lại 2 số thập phân
A4=Trunc(2.9456,3) kết qủa: 2.945 – Chỉ giữ lại 3 số thập phân
A5=Trunc(2.9456,4) kết qủa: 2.9456 – Giữ lại cả 4 số thập phân
A6=Trunc(2.9456,5) kết qủa: 2.9456 – Phần thập phân cần giữ lại nhiều hơn

Phân tích:

Giá trị Num_digits chỉ định số lượng số thập phân cần giữ lại

Khi nó bằng 0 tức là không cần giữ lại phần thập phân, khi nó lớn hơn số chữ số thập phân thì hàm sẽ trả về tất cả phần thập phân của số ban đầu (có nghĩa là không cắt bỏ gì cả) ==> xem trường hợp A6.

Cú pháp hàm INT trong Excel

Hàm int trong excel

INT(number)

Trong đó: Number là số bạn muốn làm tròn xuống thành số nguyên

Đọc Thêm  #4 cách tắt Update Win 10 vĩnh viễn trên Windows bản quyền

Hàm Int cho ra kết quả giống với hàm Trunc khi Number là số dương và Num_digits bằng 0 hoặc bị bỏ qua

Khi Number là số thập phân âm thì kết quả sẽ khác

Ví dụ:
=Trunc(-4.9) = -4 => Chỉ giữ lại phần nguyên.
Ngược lại thì Hàm Int sẽ làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất.
=Int(-4.9) = -5 vì -5 < -4.9

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách sử dụng các hàm cơ bản trong excel tại Mã Giảm Giá.vn

Chúc bạn thành công!

Mã Giảm Giá.vn sưu tầm

 


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MÃ GIẢM GIÁ HÔM NAY
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart